Starfsmenn


Adam Hoffritz
Adam Hoffritz

Sérfræðingur í kortagerð og landupplýsingakerfum.

Heimilisfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík. Sími: 693-7992. E-mail: ah@rorum.is

Adam Hoffritz er sérfræðingur í kortagerð og landupplýsingakerfum. Hann vann kom að kortagerð og umsýslu með landupplýsingagögn í þriðja áfanga Rammaáætlunar. Hann hefur unnið að rannsóknum á landslagi og víðernum fyrir Háskóla Íslands þar sem markmiðið hefur verið að kortleggja landslag og víðerni svo það nýtist í skipulag og við mat á verðmætum landssvæða. Hjá Skipulagsstofnun kom hann að kortlagningu mannvirkja á miðhálendinu og vann að innleiðingu stafræns skipulags. 

Adam vann verkefni hjá Þjóðskrá Íslands þar sem allt ræktað land á Íslandi var kortlagt í kvarðanum 1:5000, í fyrsta skipti sem það hefur verið gert á Íslandi. Þau gögn eru m.a. notuð í kolefnisbókhald Íslands. 

 


Nánar

Félagsfræði menntunar með áherslu á byggðaþróun. Yfirmaður byggðaþróunarverkefna hjá RORUM ehf.

Heimilisfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, sími: 864 0332, netfang: age@rorum.is

Anna Guðrún Edvardsdóttir (f. 1960) lauk B.ed prófi frá Kennaraháskóla Íslands 1987, M.ed prófi í stjórnun menntastofnana frá sama skóla 2002 og Phd prófi í menntunarfræðum frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands.

Anna Guðrún hefur unnið sem kennari og skólastjórnandi um árabil á grunnskóla-, framhaldsskóla- og háskólastigi auk kennslu í fullorðinsfræðslu. Þá vann Anna Guðrún sem verkefnastjóri þróunardeildar Náttúrustofu Vestfjarða, verkefnastjóri í fullorðinsfræðslu hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða og verkefnastjóri rannsókna við Háskólasetur Vestfjarða á árunum 2004-2011.

Anna Guðrún hefur töluverða reynslu af sveitarstjórnarmálum og sat í bæjarstjórn Bolungarvíkur um árabil, var formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar um tíma. Á árunum 2006-2010 var Anna Guðrún formaður stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga, formaður stjórnar Markaðsstofu Vestfjarða og nefndarmaður og formaður stjórnar Atvinnufélags Vestfjarða.

Á árunum 2011-2016 vann Anna Guðrún að doktorsritgerð sinn en í henni er fjallað um samspil þekkingarsamfélagsins og byggðaþróunar á Íslandi og í Skotlandi. Skoðað var hvernig þekkingarsamfélagið hefur áhrif á seiglu og sjálfbærni dreifðra samfélaga og hvernig það getur hafa áhrif á stöðu og athafnarými íbúa, sérstaklega háskólamenntaðra kvenna.


Nánar

Dýrafræðingur, vísindamaður hjá RORUM ehf.

Heimilisfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík. Sími: 5573337/ 8647999, Netfang: ab@rorum.is

Dr. Asbjørn Bergheim er vísindamaður hjá deil vistkerfis sjávar hjá IRIS – International Research Institute of Stavanger (www.iris.no). Hann var áður hjá NINA – Norwegian Institute for Nature Research – í tíu ár og hefur einnig starfað sem einkareknu Norsku ráðgjafafyrirtæki, Aqua Consult, í tvö ár. Hann var eitt ár sem tímabundin vísindamaður hjá Institute of Aquaculture, Univ. of Stirling. Dr. Bergheim er með PhD frá Norska Líffræði Háskólanum (The Norwegian University of Life Science). Hann var formaður AES – Aquacultural Engineering Society (2011). Hann hefur verið hluti af ritstjóranefnd hjá „Aquacultural Engineering“ síðan 1996, og „Aquaculture Research“ síðan 2007. Þar að auki er hann fulltrúi Noregs hjá Nordic Network í RAS (Recirculating Aquaculture Systems) (2010 - ).

Áhugasvið Dr. Bergheim þegar við kemur fiskeldi snýr aðalega að vatnsgæðum og tækjabúnaði í kerjum, búrum og vötnum, frárennsli og meðhöndlun, hringrásarkerfi, og betrun á ferlum. Hann hefur tekið þátt í mörgum rannsóknum og ráðgjafa verkefnum í Noregi (land og sjávareldi fyrir laxfiska), Skotlandi, suður Evrópu, Asíu (aðalega ísalt vatnarækjurækt í Bangladesh, Indlandi, Sri Lanka, Taílandi), sem og annarsstaðar í heiminum. Eitthvað af niðurstöðunum hafa verið birtar í „Aquaculture and Aquacultural Engineering“ og Dr. Bergheim hefur verið dálkahöfundur í breska tímaritinu Fish Farmer (2000 – 2003) og er núna hjá tímaritinu Aquaculture Magazine (2014 - ). Hann hefur birt meira en 50 greinar í ritrýndum tímaritum.


Líffræðingur, verkefnastjóri hjá RORUM ehf.

Heimilsfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, tel: 866 7780, netfang: edj@rorum.is

Eva Dögg Jóhannesdóttir (f. 1982) lauk BS prófi í líffræði frá Háskólanum í Kaupmannahöfn árið 2010 og vinnur nú að meistaraverkefni sínu hjá Háskólanum á Hólum sem fjallar um lúsasmit á villtum laxfiskum á sunnanverðum Vestfjörðum.

Eva hefur unnið við umhverfisrannsóknir síðan árið 2011 en hún starfaði sem stöðvarstjóri starfsstöðvar Náttúrustofu Vestfjarða á sunnanverðum Vestfjörðum árin 2011-2015.

Eva sá um skipulagningu rannsókna og annara verkefna og fór með verkefnastjórnun í fjölda verkefna. Verkefnin snérust að mestu um uppsöfnun lífrænna efna frá fiskeldi en einnig var þó nokkuð um fuglaathuganir.


Nánar

Grasafræðingur, verkefnastjóri hjá RORUM ehf.

Heimilsfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, sími: 894 5903, netfang: egth@rorum.is

Eva G. Þorvaldsdóttir (f. 1954) lauk BS-prófi í líffræði frá Háskóla Íslands árið 1981,  og Cand. Agro. í garðyrkjuvísindum frá Landbúnaðarháskólanum á Ási í Noregi 1990.

Eva var forstöðumaður Grasagarðs Reykjavíkur 2000-2011, sérfræðingur á Náttúrufræðistofnun Íslands 1997-2000 og endurmenntunar- og fagdeildarstjóri við Garðyrkjuskóla ríkisins 1990-1997.

Á árunum 1981-1984 vann Eva rannsókn á flóru og gróðurfari á Reykjanesfólkvangi fyrir stjórn fólkvangsins og á Náttúrufræðistofnun starfaði hún við gróðurkortagerð. Í Grasagarðinum hafði Eva yfirumsjón með öllum plöntusöfnum, þar á meðal safni af plöntum úr Flóru Íslands og í tenglum við það tók hún þátt í rannsókn á útbreiðslu íslenskra háplantna sem eru á válista. Sumrin 2012-2013 starfaði Eva tímabundið hjá Náttúrfræðistofu Kópavogs sem sérfræðingur í verkefninu ”Yfirlitskönnun á lífríki íslenskra vatna: samræmdur gagnagrunnur".

 

 


Address: Sundaborg 1, 104 Reykjavík. tel: +39 071 913539. e-mail:

Fabio Grati lauk Meistargráðu í Náttúruvísindum frá Háskólanum í Trieste á Ítalíu 1997. Sérsvið Fabio Grati er á sviði fiskveiðistjórnunar og hefur hann sl. 20 ár unnið hjá Hafrannsóknastofnun Ítalíu í Ancona.

Fabio er virtur vísindamaður sem hefur tekið þátt í og stjórnað stórum evrópskum verkefnum, ss. ECOAST (ERA-NET-COFASP) og ARIEL (EU Interreq ADRION) þar sem áhersla var áhrif fiskveiða og fiskeldis á umhverfið. Hann hefur ennfremur tekið þátt í fjölmörgum rannsóknaverkefnum á sviði fiskveiðistjórnunar, tækni í fiskveiðum, hafsvæða – og strandsvæðastjórnun auk verkefna á sviði ráðgjafar fyrir smærri útgerðir, fiskeldi og uppbyggingu manngerðra-kóralrifja.

Fabio Grati er ráðgjafi hjá Evrópusambandinu og FAO á sviði hafvísinda og tekur virkan þátt í fjölmörgum ráðgjafaverkefnum.

Fabio Grati er höfundur og meðhöfundur á 39 vísindaritum og yfir 60 tækniskýrslum.


Nánar

Gunnar Steinn Jónsson
Gunnar Steinn Jónsson

Þörungafræðingur, verkefnastjóri hjá RORUM ehf.

Heimilsfang:Sundaborg 1, 104 Reykjavík, sími: 694 9997, netfang: gsj@rorum.is.

Gunnar Steinn Jónsson (f. 1951) lauk BSc prófi í líffræði frá Háskóla Íslands árið 1975, B.Sc. fjórða árs námsgráðu frá Háskóla Íslands árið 1978, Cand. Scient. prófi (M.Sc.) frá Hafnarháskóla árið 1980 með áherslu á grasafræði vatna (þörungafræði) sem hann lauk með Ph.D. gráðu frá vatnalíffræðistofnun sama skóla árið 1990.

Við Hafnarháskóla vann hann að þróun aðferðar til þess að mæla frumframleiðni botnþörunga og mæla framleiðni botnþörunga í Þingvallavatni, að hluta til í samstarfi við fleiri aðila, á árunum 1981 til 1988. Þær rannsóknir voru m.a. styrktar af Vísindasjóði, danska vísindasjóðnum og Carlsberg sjóðnum.  Hann hefur stundað rannsóknir síðan, samhliða liðlega 25 ára starfi við opinbera stjórnsýslu.

Gunnar hefur leitast við að viðhalda fagþekkingu sinni í tímans rás og hefur m.a. í samstarfi við Veiðimálastofnun fylgst með vatnaflóka, þörungategund sem skilgreind hefur verið á alþjóðavettvangi sem ágeng og fyrst var vart við hér á landi um 1993.


Nánar

Jarðfræðingur og rannsóknamaður hjá RORUM ehf

Heimilsfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, tel: 6979385, netfang: joa@rorum.is

 

Joseph Oyeniyi Ajayi (f.1975) lauk Diplomanámi frá Tækniháskola Ibadan (The Polytechnic Ibadan. 1998), Bsc prófi í jarðfræði 2003 og Msc í Umhverfis og Auðlindafræðum 2007 frá Háskóla Íslands. Einnig hefur Joseph með Msc gráðu í endurnýtanlegri orku frá Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavik (á eftir að skila inn lokaritgerð). Á árunum 2006-2009 starfaði Joseph hjá Hnit Verkfræðistofu og Landsvirkjun við framkvæmdir á Kárahnjúkum og við Búðarhálsvirkjun á árunum 2011 til 2013 sem Jarðfræðingur og eftirlitsmaður við jarðgangnagerð.  Joseph er löggiltur heilbrigðisfulltrúi og vann fyrir Reykjavíkurborg sem heilbrigðisfultrúi á árinu 2010.

Á árunum 2013-2017 starfaði Joseph sem hlutakennari við Orku- og Umhverfisdeild Keilis í Keflavik.

Helstu fagleg áhugasvið Joseph eru á sviði jarðvísinda, umhverfis-og auðlindamála, endurnýtanlegri orku, verkefnisstjórn ásamt því að starfa við sýnatökur og þátttaka í rannsóknaverkefnum.


Nánar

Fuglafræðingur, verkefnastjóri hjá Rorum ehf.

 

Heimilisfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, netfang: kl@rorum.is

 

Kristján Lilliendahl (f. 1957) lauk B. Sc. prófi í líffræði frá Háskóla Íslands 1982, B.Sc. Hons. prófi í líffræði frá sama skóla 1990 og doktorsprófi (Ph. D) í dýrafræði frá háskólanum í Stokkhólmi 1997.

 

Á tímabilinu frá 1981 til 1990 starfaði Kristján við vistfræðirannsóknir hjá Líffræðistofnun Háskóla Íslands og sem aðstoðarkennari hjá Líffræðiskor. Kristján starfaði sem sérfræðingur í rannsóknum á sjófuglum á Hafrannsóknastofnun á árunum 1994 til 2014. Áhersla var lögð á athuganir á fæðu ýmissa tegunda sjófugla og tengsl fuglanna við nytjategundir sjávar. Frá 2015 hefur Kristján sinnt ritstörfum og ýmsum tilfallandi rannsóknum og verkefnum á sviði vistfræði.


Magnús Þór Bjarnason
Magnús Þór Bjarnason

Viðskiptafræðingur, verkefnastjóri hjá RORUM ehf.

Heimilsfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, tel: 562 4688, e-mail: mthb@rorum.is

Magnús Þór Bjarnason (f.1975) lauk B.Sc prófi í viðskiptafræði árið 2003 af markaðs- og stjórnuarsviði og Magister gráðu í alþjóðaviðskiptum frá Gautaborgarháskóla árið 2005.

Eftir nám hóf hann störf hjá Nýsi hf., í fyrstu við verkefnastjórn á sviði markaðs- og sölumála bæði innanlands og erlendis. Hann var ráðinn til þess að vinna fýsileikakönnun á byggingu Iðngarða á Reykhólum og útfæra hugmyndir til atvinnuþróunar í Dalasýslu, en verkefnið sýndi fram á að slík bygging myndi borga sig fyrir samfélagið. Hann hefur unnið við sölu og markaðsstörf á sviði fasteignareksturs á höfuðborgarsvæðinu og nú vinnur hann í heimabæ sínum á á skrifstofu Ísafjarðarbæjar.

Magnús hefur áhuga á sjálfbærri í nýttingu náttúruauðlinda til atvinnuuppbygginar og telur að gott samstarfs raunvísindamanna og athafnamanna sé nauðsynlegt til þessa.


Sigmundur Einarsson
Sigmundur Einarsson

Jarðfræðingur, verkefnastjóri hjá RORUM ehf.

Heimilsfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, sími: 848 4642, netfang: se@rorum.is

Sigmundur Einarsson (f. 1950) lauk BSc. prófi í jarðfræði frá Háskóla Íslands árið 1974.

Sigmundur hefur fjögurra áratuga reynslu af fjölþættum jarðfræðirannsóknum á Íslandi. Hann starfaði m.a. við jarðfræðikortlagningu á Reykjanesskaga 1976-1978, jarðhitarannsóknir víða um land 1978-1987, jarðfræðikortlagningu á Heklusvæði 1989-1992, góðmálmaleit á Norður- og Vesturlandi 1991-1993, náttúruverndargildi  á virkjunarsvæðum 1999-2000, umhverfismat virkjana í Neðri-Þjórsá 2001-2003, virkjunarrannsóknir á Suðurlandi 2003-2006, framkvæmdaeftirlit vegna vegagerðar 2005-2006, mat á verndargildi jarðminja á háhitasvæðum 2007-2009.

Sigmundur hefur m.a. starfaði í 11 ár hjá Jarðhitadeild Orkustofnunar, 10 ár hjá Náttúrufræðistofnun Íslands, 8 ár hjá Almennu verkfræðistofunni og 4 ár í umhverfisráðuneytinu auk þess sem hann ritstýrði Náttúrufræðingnum um 5 ára skeið. Á síðustu árum hefur hann einkum fengist við mat á verndargildi jarðminja. 


Nánar

Tölvunarfræðingur,  sérfræðingur hjá RORUM ehf.

Heimilisfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, netfang: srb@rorum.is 

Sigurður Rafn Borgþórsson lauk BS.c prófi frá Háskólanum í Reykjavík 2009. Sigurður er með "Scrum Master" viðurkenningu frá ScrumAlliance.

Sigurður Rafn hefur unnið sem forritari og Scrum Master hjá Reiknistofu Bankanna undanfarin 10 ár.

 


Þorgerður Þorleifsdóttir
Þorgerður Þorleifsdóttir

Líffræðingur/rannsóknamaður

Heimilisfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík. Sími: 861-3885, Netfang: thth@rorum.is

Lauk BS- námi í líffræði við Háskóla Íslands 2018. Vann að rannsóknarverkefni „Varptíðni Skötuorms (Lepidurus arcticus)“ í samstarfi við Rorum og Háskóla Íslands. Vann sem rannsóknarmaður á Náttúrustofu Vestfjarða árunum 2005-2013 við ýmsa sýnatöku og vinnslu. Einnig hefur hún góða reynslu af safnavinnu bæði sem leiðbeinandi og safnvörður.


Þorleifur Ágústsson
Þorleifur Ágústsson

Fiskalífeðlisfræðingur PhD., Rannsóknastjóri RORUM ehf.

Heimilsfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, netfang: tha@rorum.is

Þorleifur Ágústsson (f. 1966) lauk BSc. Prófi í líffræði 1993 frá Háskóla Íslands, BSc. Honors í fiskalífeðlisfræði frá Gautaborgarháskóla 1994 og doktorsnámi (PhD) í fiskalífeðlisfræði frá Gautaborgarháskóla 2001.

Að námi loknu starfaði Þorleifur hjá Íslenskri Erfðagreiningu við rannsóknir í 3 ár áður en hann hóf störf hjá Rannsóknastofnun Fiskiðnaðarins, síðar Matís, við fiskeldisrannsóknir. Þorleifur hefur yfir 20 ára reynslu á sviði rannsókna og stýrt fjölmörgum rannsóknaverkefnum á sviði fiskeldis- og umhverfismála.  Frá 2014 til 2019 var Þorleifur yfirmaður rannsókna á sviði sjávarvistfræði hjá IRIS (NORCE) í Stavanger í Noregi.


Þorleifur Eiríksson
Þorleifur Eiríksson

Dýrafræðingur, framvæmdastjóri RORUM ehf.

Heimilsfang: Sundaborg 1, 104 Reykjavík, tel: 897 7395, netfang: the@rorum.is

Þorleifur Eiríksson (f. 1956) lauk BS prófi í líffræði frá Háskóla Íslands 1982, Diplóma í atferlisfræði 1986 og doktorsnámi  1992 frá dýrafræðideild Stokkhólmsháskóla.

Þorleifur hefur unnið að rannsóknum og ráðgjöf í vistfræði og umhverfismálum á mörgum sviðum. Fyrst vann Þorleifur hjá Líffræðistofnun háskólans á námsárunum og árin eftir BS próf. Eftir doktorsnám í Stokkhólmi vann hann m.a. við rannsóknarverkefni hjá Náttúrufræðistofu Kópavogs og hjá Hólaskóla. 

Á árunum 1997 - 2014 var Þorleifur forstöðumaður Náttúrustofu Vestfjarða. Það starf fól í sér umsjón með rannsóknar- og þjónustuverkefnum á víðu sviði líffræði og umhverfismála, t.d. að ritstýra skýrslum um mat á umhverfisáhrifum. Auk þess var Þorleifur verkefnisstjóri í mörgum verkefnum. Síðast var það helst umhverfismál strandsvæða svo sem uppsöfnun lífræns úrgangs frá bæjum og fiskeldi og áhrif þess á lífrikið.


Nánar