www.botndyr.is er ný vefsíða þar sem þú getur skoðað áhrif frá fiskeldi á umhverfið.

25. mars 2024 eftir

Lífrænt álag frá fiskeldi vaktað með fjölbreytni botndýrasamfélaga og breytingum á styrk lífrænna efna.

Uppsöfnun lífræns efnis undir sjókvíum hefur áhrif á botndýralíf. Með því að mæla breytingar á styrk lífrænna efna og rannsaka breytingar í samfélögum hryggleysingja á botni fást nákvæmar upplýsingar um bein áhrif fiskeldis á umhverfið.

Sjáðu raungögn um styrk lífrænna efna og áhrif þeirra á botndýrasamfélög 

Uppsöfnun lífræns efnis undir sjókvíum hefur áhrif á botndýralíf. Lífrænt kolefni (TOC), köfnunarefni (TN), fosfór (TP) og oxunargildi (ORP) er mælt til að fylgjast með breytingum. Samspil efnamælinga og breytinga í samfélögum botndýra gefur því mjög skýra mynd af stöðu lífríkisins á hverjum tíma. Þessar upplýsingar eru forsenda þess að starfrækja fiskeldi í sátt við umhverfið. Vöktun á umhverfisþáttum fer fram á þremur mismunandi tímum í eldisferlinu: Áður en eldi hefst á eldissvæði til að meta hvert grunn ástandið er á eldissvæði (grunn sýnatökur). Þegar eldi hefur náð 75% af leyfilegum lífmassa eldissvæðis (hámarkssýnatökur). Þegar hvíldartíma eldissvæði líkur, venjulega 3 mánuðum eftir að slátrun líkur (hvíldarsýnatökur).

 

Þátttakendur í verkefninu eru eldisfyrirtækin Ice Fish Farm á Austfjörðum ARNARLAX, ÍS 47, HÁBRÚN og HÁAFELL á Vestfjörðum.

Vefsíðan Botndýr