Adam Hoffritz

Adam Hoffritz
Adam Hoffritz

Sérfræðingur í kortagerð og landupplýsingakerfum

Heimilisfang: Kirkjuteigur 18, 105 Reykjavík. Sími: 693-7992. E-mail: ah@rorum.is

Adam Hoffritz lauk BA námi í mannfræði við Háskóla Íslands árið 2012 og stundar nú nám við umhverfis- og auðlindafræði við sama háskóla.

Hann hefur sérhæft sig í kortagerð og landupplýsingakerfum og vann fyrir verkefnisstjórn og faghópa Rammaáætlunar. Þar sá hann um fjölbreytta kortagerð og hélt utan um landupplýsingagögn Rammaáætlunar. Einnig hefur hann unnið í rannsóknum á landslagi og víðernum fyrir Háskóla Íslands þar sem markmiðið hefur verið að kortleggja landslag og víðerni svo það nýtist í skipulag og við mat á verðmætum landssvæða.

Meðhöfundur 

Þorleifur Eiríksson o.fl. 2017. Viðbótarframleiðsla laxa fiskeldis ehf. á 10.000 tonnum af laxi í sjókvíum í Reyðarfirði. Mat á umhverfisáhrifum. Frummatsskýrsla. Rorum og Laxar ehf. Aðgengilegt hér.

Þorvarður Árnason, David Ostman og Adam Hoffritz. 2017. Kortlagning víðerna á miðhálendi Íslands: Tillögur að nýrri aðferðafræði. Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði. Skýrsluna má nálgast hér.

Adam Hoffritz, David Ostman og Þorvarður Árnason. 2016. Landslagsflokkun með vettvangsgögnum og stafrænum aðferðum. Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði. Skýrsluna má nálgast hér.

Kortavinna og landupplýsingar.

Íslenska sjómannaalmannakið 2018, gefið út af Myllusetrinu.

Fiskeldi Austfjarða. 2017. Frummatsskýrsla vegna eldis á allt að 21.000 tonnum af laxi í Berufirði og Fáskrúðsfirði. Framleiðsluaukning um 10.000 tonn. Mat á umhverfisáhrifum – frummatsskýrsla. Aðgengileg hér.

Viðhorf ferðamanna til raflína í náttúru Íslands eftir Þorkel Stefánsson og Önnu Dóru Sæþórsdóttur. 2017. Kortið er: 2. mynd. Gagnastöfnunarstaðir og hluti þeirra virkjunarkosta sem fjallað var um í 3. áfanga rammaáætlunar. Náttúrufræðingurinn 87. árg. 1.-2. hefti 2017.

Virkjun Svartár í uppnámi. Ruv.is, fréttina má nálgast hér.

Lokaskýrsla verkefnisstjórnar 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar 2013-2017. 2016. Stefán Gíslason (ristj). Verkfnisstjórn 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar og Umhvefis- og auðlindaráðuneytinu. ISBN – 978-9935-9143-5-4. Skýrsluna má nálgast hér

Kort og landupplýsingar 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar (Rammaáætlun). Vefsíðan Gögn úr vinnu faghópa inn á Ramma.is.